Menu

Çocuk ve ergenlerde
Dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluk kişinin iş hayatındaki başarısını, ailesi ile ilişkilerini, sosyal statüsünü ve özsaygısını yitirmesinde büyük etkilere sebep olan, çok sık görülen bir psikiyatrik bozukluktur. Ergenlerde ve çocuklarda görülme sıklığı %5 ile 10 arasında iken, yetişkinlerde %4 sıklığındadır.
Çocuklarda dikkat bozukluğu ve hiperaktivite
Çocuklarda dikkat bozukluğu ve hiperaktivite:
Temel belirtileri, normale göre daha hareketli olunması, dikkat bozukluğu ve dürtüselliktir. Bu rahatsızlıkta tüm belirtiler birada görülebilir veya sadece dikkatsizliğin üst seviyelerde ve hiperaktif olma ile dürtüselliğin ön planda olduğu alt kategoriler şeklinde kendisini dışa vurabilir. Bir bireyde bu hastalığın varlığından söz edebilmek için 7 yaşından önce başlamış olması, sosyal hayatı olumsuz düzeyde etkiliyor olması gerekmektedir.

Tedavi yöntemleri:

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tedavi yöntemleri içerinde en uygun yöntem ilaç yöntemi gibi görünmektedir. Bununla beraber sosyal çevresinde, okulda, işyerinde, aile içinde var olan sorunların çözümünü ebeveynler ve uzman kişilerin ortak çalışması ile beraber yürütülecek ilaç ile tedavi desteklenebilir.

İlaç tedavisine mutlaka bir çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından başlatılması dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavi yöntemleri içerinde daha önce sonuç alınmış şekillerde devam edilmelidir. Buna yüz yüze de görüşmeler dahil olmak üzere çocuğun sosyal hayatının düzenlenmesi, dikkat eğitimi, kendini programlamayı öğretme, zaman yönetimi, sosyal becerilerinin geliştirilmesine destek olacak eğitimler, öğrenme güçlüğüne ve eşlik ediyorsa depresyonuna yönelik çalışmalar yapılır. terapiye başlanır. Okuluyla iletişime geçilir ve öğretmenlerinden, ön sıralara oturtulması, disiplininin ve yönlendirilmesinin sağlanması istenebilir.

Ebeveyn eğitimi:

Ebeveyn eğitimi
Ebeveynlerinde bu konuda en üst seviyede eğitime ihtiyacı vardır. Yanlış kurulan bir cümle, söylenen bir söz veya tedavisine zarar verecek davranışlar sergilenmesi bütün emeği bir anda silebilir. İlaç tedavisi ve eşlik edecek tedaviler 1-2 yıl ve hatta ergenliğinin sonuna kadar devam ettirilmesi gerekebilir. Çocuğun bu hastalıkta tahammül edilmesi çok zordur, bu yüzden anne-babaya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tedavi yöntemleri detaylı bir şekilde anlatılması, anne babanın bu yöntemleri uygulamaya istekli olması, hastalığın çocuklarında varlığını kabul etmeleri çok zor olmasına rağmen zorunludur.
Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir