Menu

Ebeveyn eğitimi Arşiv

Çocuk ve ergenlerde

Dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluk kişinin iş hayatındaki başarısını, ailesi ile ilişkilerini, sosyal statüsünü ve özsaygısını yitirmesinde büyük etkilere sebep olan, çok sık görülen bir psikiyatrik bozukluktur. Ergenlerde ve çocuklarda görülme sıklığı %5 ile 10 arasında iken, yetişkinlerde %4 sıklığındadır. Çocuklarda dikkat bozukluğu ve hiperaktivite: Temel belirtileri, normale göre daha hareketli olunması, dikkat bozukluğu ve

Tedavi Yöntemleri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, tedavisi mümkün olan, tanı ve tedavi sürecinin büyük ölçüde aile bireyleri, eğitimcilerin gözlem ve desteğine dayalı, tedavi sürecinde ise uzman doktor ve psikologların tetkik ve testlerine dayalı çocuk ruh sağlığı ile ilgili bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın belirtileri büyük çoğunlukla çocuk yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Aşırı hareketliliğin yanı sıra dikkat eksikliği, odaklanamama,